Creativiteit met een groen aureool

Ruim 50 jaar inmiddels wacht het Energiepark in Leiden op een nieuwe bestemming. Waar het complex vroeger de functie vervulde als energievoorziening voor de stad, is het nu een gesloten en vervallen terrein. Het gebied heeft echter de potentie om uit te groeien tot een aantrekkelijk, groen stuk stad met een waardevolle betekenis voor de directe omgeving en de stad Leiden. MeyerBergman Erfgoed Groep wil graag aan de slag met de herontwikkeling en programmatische invulling van de monumentale gebouwen op het Energiepark en Scheltema. Creativiteit, ambacht en groen zijn hierbij de kernwoorden.

Lees meer over ons plan

Het Energiepark is groen en verbindt

Een hoogwaardige openbare ruimte is essentieel voor een dichtbebouwde stad als Leiden. Door aan te sluiten op de ambities voor het Singelpark vormt het Energiepark geen stenen barrière meer, maar wordt het onderdeel van de groene infrastructuur van de stad. De nu gesloten dam zal worden vervangen door een brug voor fietsers en voetgangers. Zo verbindt het Energiepark het noorden van Leiden met de rest van de stad. Het Energiepark wordt een groen, gevarieerd en levendig park waar bezoekers en buurtbewoners elkaar ontmoeten.

Beeld via gemeente Leiden

Het Energiepark is een plek voor ambacht en creativiteit

De panden op het Energiepark fungeren als werkplaats en tentoonstellingsruimte voor creatief talent en als ontmoetingsplek voor bewoners en bezoekers met ambachtelijke horeca. Hier krijgen Leidse creatieven de ruimte om zich te ontwikkelen en te presenteren aan publiek. De panden aan de Lange Gracht geven ruimte aan ambachtelijke bedrijven uit de maakindustrie, die er nu al deels gevestigd zijn.

Het Energiepark is duurzaam

Wij werken altijd vanuit een duurzame herontwikkeling van een gebouw en gebied. Ook op het Energiepark zal duurzaamheid de kern vormen van de transformatie. De energietransitie van Leiden wordt zichtbaar gemaakt op het Energiepark via ‘playscapes’ en andere objecten. Het park transformeert van oude industrie naar nieuwe energie.

Voorgestelde
functies

Papegaaisbolwerk 18
– Ambachtelijke horeca / huiskamer voor de buurt

Papegaaisbolwerk 20
– Makers-werkplaats / multifunctionele tentoonstellingsruimte / winkel

Lange Gracht 70
– Ambachtelijke bedrijven

Buitenruimte park
– Groen, ontspanning en ontmoeting
– Kleinschalige culturele programmering zoals een ambachtsmarkt of beeldende kunst

Het Scheltema
Complex

Waar op het Energiepark letterlijk ruimte wordt geboden voor de ‘fysieke’ creativiteit, hebben wij voor het Scheltema Complex een community functie voor ogen. Dit zijn enerzijds werkplekken en ontmoeting voor meer ‘desk’-georiënteerde creatieven. Anderzijds hebben wij een podium voor ogen waar debatten en lezingen plaatsvinden en ook maximaal verbinding wordt gezocht bij stadsbrede evenementen. Zo wordt Scheltema een concentratiepunt voor creativiteit en sluit aan bij de ambities voor het Cultuurkwartier.

Stand van zaken

De gemeente verspreidde op 12 juli een brief met daarin de toelichting op de stand van zaken rond het Energiepark.

Lees de brief hier.

Werken met een ervaren team

MeyerBergman Erfgoed Groep is initiatiefnemer van dit project. Onze organisatie combineert een toekomstgerichte visie met historisch, cultureel en maatschappelijk besef. Het doel is nieuw leven geven aan monumenten. Vanuit een heldere visie en met verbeeldingskracht werken we toe naar een nieuw verhaal en een nieuwe toekomst voor historische gebouwen. Daarbij is een optimale samenhang tussen gebouwen, mensen en programmering leidend. We restaureren, herontwikkelen en voegen waar nodig nieuwe elementen toe. Verduurzaming in alle mogelijke opzichten is de kern van elke transformatie.

Downloads

Meer weten over onze plannen voor het Scheltema complex en het Energiepark? Onderstaand kunt u de haalbaarheidsstudie, het volledige plan, het persbericht en beelden downloaden.

Download de haalbaarheidsstudie (26 januari 2018)

Neem contact met ons op

Als u meer wilt weten over dit initiatief kunt u contact met ons opnemen door te mailen naar info@energieparkleiden.nl of door het contactformulier in te vullen.